Tagi ‘dotacje’

Pokaż biznes plan

Już pod koniec września 2010 roku kolejne Forum Inwestycyjne organizowane w ramach projektu HelpInvest realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Jest to już ostatnia szansa dla pomysłodawców i przedsiębiorców aby pokazać się bezpośrednio przed [...]

Tagi: , , , ,